Giải bài 5 (8.14) trang 48 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (8.14). Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (8.14). Một cái cây đang mọc thẳng thì bị bão làm gãy phần ngọn. Người ta đo được phần ngọn bị gãy dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Hỏi trước khi bị gãy, cây cao bao nhiêu mét?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Cộng độ dài phần ngọn và phần thân.

Lời giải chi tiết

Phần ngọn dài 1,75 m và phần thân còn lại dài 3 m. Vậy trước khi gãy cây cao là:

1,75 + 3 = 4, 75 (m)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close