Giải bài 1 (8.10) trang 48 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.10). Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.10). Dùng compa vẽ đường tròn tâm O có bán kính bằng 2 cm. Gọi M và N là hai điểm tùy ý trên đường tròn đó. Hai đoạn thẳng OM và ON có bằng nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng compa xoay đường tròn tâm O bán kính 2 cm.

Lời giải chi tiết

Hai đoạn thẳng OM và ON bằng nhau vì đều bằng 2 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close