Giải bài 2 (8.11) trang 48 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.11). Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.11). Việt dùng thước đo độ dài đoạn thẳng AB. Vì thước bị gãy mất một mẩu nên Việt chỉ có thể đặt thước để điểm A trùng với vạch 3 cm. Khi đó điểm B trùng với vạch 12 cm. Em hãy giúp Việt tính độ dài đoạn thẳng AB.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Dùng thước đo độ dài

Lời giải chi tiết

Vì điểm A trùng với vạch 3 cm, điểm B trùng với vạch 12 cm nên độ dài đoạn thẳng AB là : AB = 12 – 3 = 9 cm.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close