Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 47 vở thực hành Toán 6

Câu 1. Nam đo chiều dài chiếc bàn học đúng 10 gang tay. Mỗi gang tay của Nam dài khoảng 12 cm. Hỏi chiếc bàn học dài khoảng bao nhiêu? A. 22 cm B. 120mm C. 12 dm D. 2,2 m.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Nam đo chiều dài chiếc bàn học đúng 10 gang tay. Mỗi gang tay của Nam dài khoảng 12 cm. Hỏi chiếc bàn học dài khoảng bao nhiêu?

A. 22 cm

B. 120mm

C. 12 dm

D. 2,2 m.

Phương pháp giải:

1dm = 10 cm

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Quan sát hình bên và chọn câu đúng.

A. AB < CD < EF

B. AB > CD > EF

C. FE < AB < CD

D. DC > FE > AB.

Phương pháp giải:

Dùng thước đo độ dài các đoạn thẳng rồi so sánh.

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close