Giải bài 6 (8.30) trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (8.30). Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB,CBA.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (8.30). Lấy ba điểm không thẳng hàng A,B,C trên tờ giấy trắng rồi vẽ các đoạn thẳng AB, BC, CA. Em hãy tô màu phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc BAC, ACB,CBA.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát

Lời giải chi tiết

Phần hình chứa tất cả các điểm trong của cả ba góc ACB, BAC, CBA là tam giác ABC.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close