Giải bài 2 (8.26) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.26). Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.26). Cho đường thẳng xy. Vẽ hai điểm A, B nằm trên đường thẳng xy. Gọi tên các góc bẹt tạo thành.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Khi Ox và Oy đối nhau thì góc xOy là góc bẹt.

Lời giải chi tiết

Các góc bẹt tạo thành là \(\widehat {xAy},\widehat {xBy}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close