Giải bài 4 (8.27) trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.28). Cho ba tia chung gốc Oa, Ob, Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.28). Cho ba tia chung gốc Oa, Ob, Oc, trong đó không có hai tia nào đối nhau. Hỏi có bao nhiêu góc có hai cạnh là hai trong ba tia đã cho?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tia chung gốc Ox và Oy tạo nên góc xOy.

Lời giải chi tiết

Có 3 góc đó là \(\widehat {aOb},\widehat {aOc},\widehat {bOc}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close