Giải bài 3 (8.27) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.27). Quan sát mặt đồng hồ bên. Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.27). Quan sát mặt đồng hồ bên. Trong các vạch chỉ số trên mặt đồng hồ, những vạch nào nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.

Lời giải chi tiết

Những vạch ở vị trí số 4;5;6;7;8 nằm trong góc tạo bởi kim giờ và kim phút khi đồng hồ chỉ 8 giờ 15 phút.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close