Giải bài 1 (8.25) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 1 (8.25). Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1 (8.25). Viết tên (cách viết kí hiệu) của góc, chỉ ra đỉnh, cạnh của góc trong mỗi hình vẽ sau:

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ.

Lời giải chi tiết

Ở hình a, \(\widehat {xMy}\)có đỉnh là M, hai cạnh là Mx và My.

Ở hình b, \(\widehat {EDF}\) có đỉnh là D, hai cạnh là DE và DF.

\(\widehat {DEF}\) có đỉnh là E, hai cạnh là ED và EF.

\(\widehat {DFE}\) có đỉnh là F, hai cạnh là FE và FD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close