Giải bài 3 (5.5) trang 88 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (5.5). Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (5.5). Trong các hình dưới đây, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

- Hình b) là hình không có tâm đối xứng

- Hình a, c và hình d là các hình có tâm đối xứng.

Quảng cáo
close