Giải bài 6 (5.8) trang 89 vở thực hành Toán 6

Bài 6(5.8). Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy để gấp và cắt hình sau.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(5.8). Em hãy trình bày các bước gấp và cắt giấy để gấp và cắt hình sau.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tâm đối xứng của hình, gấp đôi hình theo tâm đối xứng.

Lời giải chi tiết

Ta gấp và cắt giấy theo các bước sau: Chuẩn bị mảnh giấy vuông.

- Bước 1: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều dọc lần 1.

- Bước 2: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều ngang lần 1.

- Bước 3: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều dọc lần 2.

- Bước 4: Gấp đôi mảnh giấy theo chiều ngang lần 2.

- Bước 5: Cắt một đường ở góc trên cùng mảnh giấy như hình vẽ.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close