Giải bài 8 (5.10) trang 90 vở thực hành Toán 6

Bài 8(5.10). An gấp những mảnh giấy 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này ra, An sẽ nhận được chữ gì?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(5.10). An gấp những mảnh giấy 3 cm x 5 cm lần lượt theo chiều ngang và chiều dọc rồi cắt như những hình sau. Theo em, khi mở những mảnh giấy này ra, An sẽ nhận được chữ gì?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định tâm đối xứng và xoay hình theo chiều mũi tên.

Lời giải chi tiết

Khi mở ra An sẽ nhận được chữ H và chữ O.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close