Giải bài 5 (5.7) trang 89 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (5.7). Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (5.7). Hình nào dưới đây có tâm đối xứng? Em hãy xác định tâm đối xứng (nếu có) của chúng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

- Hình a và hình b có tâm đối xứng. Tâm đối xứng của chúng là các chấm (giao của đường kẻ ngang thứ hai và đường kẻ dọc thứ hai).

- Hình c và hình d là các hình không có tâm đối xứng.

Quảng cáo
close