Giải bài 7 (5.9) trang 90 vở thực hành Toán 6

Bài 7(5.9). Vẽ thêm để được các hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(5.9). Vẽ thêm để được các hình nhận điểm O làm tâm đối xứng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

Vẽ thêm để được các hình có điểm O là tâm đối xứng như sau:

Quảng cáo
close