Giải bài 4 (5.6) trang 88 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (5.6). Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (5.6). Trong mỗi hình dưới đây, điểm O có phải tâm đối xứng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

Trong hình a và hình c điểm O là tâm đối xứng của hình

Trong hình b và hình d điểm O không là tâm đối xứng của hình

Quảng cáo
close