Giải bài 2 trang 88 vở thực hành Toán 6

Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị và có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2. Hình bên dưới là một đường gấp khúc có độ dài bằng 2 đơn vị. Vẽ thêm vào hình một đường gấp khúc có độ dài bằng 6 đơn vị để hình thu được là một đường gấp khúc kín có độ dài 8 đơn vị và có tâm đối xứng (vẽ ít nhất 2 trường hợp).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Chọn tâm đối xứng rồi quay hình đã cho nửa vòng quay.

Lời giải chi tiết

Ta có thể vẽ thêm vào như sau:

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close