Giải bài 1 trang 87 vở thực hành Toán 6

Bài 1. Trong các hình sau đay, hình nào có tâm đối xứng?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 1. Trong các hình sau đay, hình nào có tâm đối xứng?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Điểm O được gọi là tâm đối xứng của hình khi quay hình đúng nửa vòng quanh điểm O thì hình thu được chồng khít với chính nó ở vị trí ban đầu.

Lời giải chi tiết

Hình c và hình d là những hình có tâm đối xứng.

Quảng cáo
close