Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 45 vở thực hành Toán 6 Q2

Câu 1. Trong hình vẽ bên, những điểm nằm giữa hai điểm A và B là: A. Điểm C,E,F B. Điểm A,C,E,B C. Điểm C, E D. Điểm F.

Quảng cáo
Lựa chọn câu để xem lời giải nhanh hơn

Câu 1

Câu 1. Trong hình vẽ bên, những điểm nằm giữa hai điểm A và B là:

 

A. Điểm C,E,F

B. Điểm A,C,E,B

C. Điểm C, E

D. Điểm F.

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Chọn C

Câu 2

Câu 2. Trong các câu sau đây, câu nào sai?

A. Tia AB là tia Ay

B. Tia AB là tia Ax

C. Điểm B thuộc tia Ay

D. Điểm B thuộc tia Bx

 

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết:

Chọn B

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close