Giải bài 4 (8.9) trang 46 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.9). Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C. b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.9). Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát hình vẽ .

Lời giải chi tiết

a) Các tia chứa hai trong 3 điểm trên là AB, BA, AC, CA, BC,CB.

b) Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và BC, AC và CB, BA và CB.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close