Giải bài 4 (8.9) trang 46 vở thực hành Toán 6

Bài 4 (8.9). Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng. a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C. b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4 (8.9). Cho ba điểm A,B,C không thẳng hàng.

a) Em hãy viết tên các tia chứa hai trong ba điểm A,B,C.

b) Trong các tia đó, tìm hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát hình vẽ .

Lời giải chi tiết

a) Các tia chứa hai trong 3 điểm trên là AB, BA, AC, CA, BC,CB.

b) Hai tia khác gốc có đúng 1 điểm chung là: AB và BC, AC và CB, BA và CB.

 • Giải bài 5 trang 46 vở thực hành Toán 6

  Bài 5. Quan sát hình sau: a) Liệt kê những điểm nằm giữa hai điểm B và D b) Liệt kê những điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm C. c) Liệt kê những điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm E.

 • Giải bài 6 trang 46 vở thực hành Toán 6

  Bài 6. Quan sát hình bên. Em hãy: a) Liệt kê các tia gốc C b) Liệt kê các tia chứa điểm B c) Viết tên tia đối của các tia AB, CD và DA.

 • Giải câu hỏi trắc nghiệm trang 45 vở thực hành Toán 6 Q2

  Câu 1. Trong hình vẽ bên, những điểm nằm giữa hai điểm A và B là: A. Điểm C,E,F B. Điểm A,C,E,B C. Điểm C, E D. Điểm F.

 • Giải bài 3 (8.8) trang 45 vở thực hành Toán 6

  Bài 3 (8.8). Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm A nằm trên tia BC. (2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA. (3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau (4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau

 • Giải bài 2 (8.7) trang 45 vở thực hành Toán 6

  Câu 2 (8.7). Quan sát hình bên và cho biết a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó. b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào? c) Tia AC và tia CA có phải hai tia đối nhau không?

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close