Giải bài 3 (8.8) trang 45 vở thực hành Toán 6

Bài 3 (8.8). Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây câu nào đúng? (1) Điểm A nằm trên tia BC. (2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA. (3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau (4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau

Quảng cáo

Đề bài

Bài 3 (8.8). Cho điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx. Biết rằng ba điểm A,B,C phân biệt. Trong các câu sau đây câu nào đúng?

(1) Điểm A nằm trên tia BC.

(2) Điểm C vừa nằm trên tia AB vừa nằm trên tia BA.

(3) Tia CB và tia BC là hai tia đối nhau

(4) Tia CA và tia Cx là hai tia đối nhau

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Vẽ hình và quan sát hình vẽ .

Lời giải chi tiết

Điểm C nằm trên tia Ax, điểm B nằm trên tia Cx và ba điểm A,B,C phân biệt. Vậy ta có hình vẽ như sau:

Các câu đúng là (2), (3) và (4)

Câu sai là (1).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close