Giải bài 5 trang 46 vở thực hành Toán 6

Bài 5. Quan sát hình sau: a) Liệt kê những điểm nằm giữa hai điểm B và D b) Liệt kê những điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm C. c) Liệt kê những điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm E.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5. Quan sát hình sau:

 

a) Liệt kê những điểm nằm giữa hai điểm B và D

b) Liệt kê những điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm C.

c) Liệt kê những điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm E.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ

Lời giải chi tiết

a) Những điểm nằm giữa hai điểm B và D là: C,E

b) Những điểm nằm cùng phía với điểm B đối với điểm C là: E và F

c) Những điểm nằm khác phía với điểm B đối với điểm E là: A,D và C

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close