Giải bài 2 (8.7) trang 45 vở thực hành Toán 6

Câu 2 (8.7). Quan sát hình bên và cho biết a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó. b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào? c) Tia AC và tia CA có phải hai tia đối nhau không?

Quảng cáo

Đề bài

Câu 2 (8.7). Quan sát hình bên và cho biết

a) Có tất cả bao nhiêu tia? Nêu tên các tia đó.

b) Điểm B nằm trên các tia nào? Tia đối của chúng là tia nào?

c) Tia AC và tia CA có phải hai tia đối nhau không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai tia đối nhau là hai tia chung gốc và là góc bẹt.

Lời giải chi tiết

a) Có tất cả 6 tia. Các tia đó là Ax, Ay, Bx, By, Cx và Cy

b) Điểm B nằm trên các tia Ay, Bx, By và tia Cx.

Tia đối của chúng là Ax, By, Bx và Cy

c) Tia AC và tia CA có là tia đối của nhau.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close