Giải bài 6 trang 46 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Quan sát hình bên. Em hãy: a) Liệt kê các tia gốc C b) Liệt kê các tia chứa điểm B c) Viết tên tia đối của các tia AB, CD và DA.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Quan sát hình bên. Em hãy:

 

a) Liệt kê các tia gốc C

b) Liệt kê các tia chứa điểm B

c) Viết tên tia đối của các tia AB, CD và DA.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quan sát hình vẽ và xác định các tia gốc C, tia chứa điểm B.

Lời giải chi tiết

a) Các tia gốc C là Cx và Cy

b) Các tia chứa điểm B là Ay, Cy, Bx, By, Dx

c) Tia đối của các tia AB, CD, DA lần lượt là Ax, Cx và Dy.

 

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close