Giải bài 9 trang 27 vở thực hành Toán 6

Bài 9. Bạn Tuấn đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, Tuấn đọc được \(\frac{1}{5}\) số trang sách. Ngày thứ hai, Tuấn đọc \(\frac{3}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba còn lại 32 trang Tuấn đọc nốt. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9. Bạn Tuấn đọc một cuốn sách trong 3 ngày. Ngày thứ nhất, Tuấn đọc được \(\frac{1}{5}\) số trang sách. Ngày thứ hai, Tuấn đọc \(\frac{3}{5}\) số trang còn lại. Ngày thứ ba còn lại 32 trang Tuấn đọc nốt. Hỏi cuốn sách có bao nhiêu trang?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số trang còn lại Tuấn đọc trong ngày thứ ba.

Lời giải chi tiết

Sau ngày thứ nhất, số trang còn lại là \(1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{5}\) (số trang sách).

Ngày thứ hai, Tuấn đọc được là \(\frac{3}{5}.\frac{4}{5} = \frac{{12}}{{25}}\) (số trang sách)

Số trang còn lại Tuấn đọc trong ngày thứ ba là \(\frac{4}{5} - \frac{{12}}{{25}} = \frac{8}{{25}}\) (số trang sách)

Số trang của cuốn sách là \(32:\frac{8}{{25}} = 32.\frac{{25}}{8} = 100\)(trang).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close