Giải bài 6 (6.48) trang 26 vở thực hành Toán 6

Bài 6 (6.48). Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có \(365\frac{1}{4}\) ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6 (6.48). Con người ngủ khoảng 8 giờ mỗi ngày. Nếu trung bình một năm có \(365\frac{1}{4}\) ngày, hãy cho biết số ngày ngủ trung bình mỗi năm của con người.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đổi hỗn số ra phân sô và ngược lại.

Lời giải chi tiết

8 giờ = \(\frac{1}{3}\) ngày và \(365\frac{1}{4} = \frac{{1461}}{4}\)

Số ngày ngủ trung bình của con người là:

\(\frac{1}{3}.\frac{{1461}}{4} = \frac{{1461}}{{12}} = 121\frac{3}{4}\) (ngày).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close