Giải bài 7 (6.49) trang 26 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (6.49). Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết hai phân số kế tiếp. \(\frac{1}{8};\frac{1}{{20}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}};...;...\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (6.49).  Các phân số sau được sắp xếp theo một quy luật, hãy quy đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó, rồi viết hai phân số kế tiếp.

\(\frac{1}{8};\frac{1}{{20}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}};...;...\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Quy đồng các phân số với MSC = 40.

Lời giải chi tiết

Ta có \(\frac{1}{8} = \frac{5}{{40}};\frac{1}{{20}} = \frac{2}{{40}};\frac{{ - 1}}{{40}};\frac{{ - 1}}{{10}} = \frac{{ - 4}}{{40}}.\)

Tử số của mỗi phân số đứng sau, sau khi quy đồng kém tử số của phân số đứng trước 3 đơn vị. Vậy hai phân số kế tiếp là \(\frac{{ - 7}}{{40}};\frac{{ - 10}}{{40}} = \frac{{ - 1}}{4}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close