Giải bài 5 (6.47) trang 25 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.47). Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với \(\frac{2}{5}\) số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.47). Một bác nông dân thu hoạch và mang cà chua ra chợ bán. Bác đã bán được 20 kg, ứng với \(\frac{2}{5}\) số cà chua. Hỏi bác nông dân đã mang bao nhiêu kilogam cà chua ra chợ bán?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Muốn tìm một số biết \(\frac{m}{n}\) của số đó bằng b, ta tính \(b:\frac{m}{n}\)

Lời giải chi tiết

Số cà chua mà bác nông dân mang ra chợ bán là:

\(20:\frac{2}{5} = 20.\frac{5}{2} = 50\left( {kg} \right)\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close