Giải bài 4 trang 25 vở thực hành Toán 6

Bài 4. Một cửa hàng bán vải có tấm vải dài 15m. Ngày đầu cửa hàng cắt \(\frac{1}{5}\) tấm vải để bán; ngày tiếp theo cửa hàng lại cắt tiếp \(\frac{1}{3}\) tấm vải còn lại để bán. Hỏi sau hai ngày, tấm vải ban đầu còn lại bao nhiêu mét ?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4. Một cửa hàng bán vải có tấm vải dài 15m. Ngày đầu cửa hàng cắt \(\frac{1}{5}\) tấm vải để bán; ngày tiếp theo cửa hàng lại cắt tiếp \(\frac{1}{3}\) tấm vải còn lại để bán. Hỏi sau hai ngày, tấm vải ban đầu còn lại bao nhiêu mét ?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính số phần còn lại của tấm vải sau hai ngày bán vải.

Lời giải chi tiết

Ngày đầu cửa hàng bán số vải là: \(15.\frac{1}{5} = 3\left( m \right)\)

Độ dài tấm vải còn lại sau ngày thứ nhất là 15 – 3 = 12 (m)

Ngày thứ hai cửa hàng bán số vải là \(12.\frac{1}{3} = 4\left( m \right)\)

Sau hai ngày cửa hàng còn lại số vải là 12 – 4 = 8 (m).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close