Giải bài 8 (6.50) trang 26 vở thực hành Toán 6

Bài 8 (6.50). Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí cân bằng. Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kilogam?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8 (6.50). Trong hình dưới đây, cân đang ở vị trí cân bằng.

Đố em biết một viên gạch cân nặng bao nhiêu kilogam?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

2/5 viên gạch có khối lượng 1 kg.

Lời giải chi tiết

\(\frac{2}{5}\) viên gạch có khối lượng 1 kg.

Vậy viên gạch cân nặng là \(1:\frac{2}{5} = \frac{5}{2}\) kg.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close