Giải bài 9 trang 16 vở thực hành Toán 6

Bài 9. Trong một cuộc khảo sát về phương tiện đến trường hàng ngày của học sinh khối lớp 9 trong một trường Trung học cơ sở tại Hà Nội, người ta đã có thống kê như sau: có \(\frac{{17}}{{50}}\) số học sinh đi xe đạp, \(\frac{7}{{25}}\) số học sinh đi xe buýt, còn lại đi lại bằng cách khác (như cha mẹ đưa đón, đi bộ, đi xe ôm, ...). a) Hỏi số học sinh hằng ngày đến trường bằng xe đạp hay bằng xe buýt, loại nào nhiều hơn? b) Số học sinh đến trường bằng phương tiện gì là nhiều nhất?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 9. Trong một cuộc khảo sát về phương tiện đến trường hàng ngày của học sinh khối lớp 9 trong một trường Trung học cơ sở tại Hà Nội, người ta đã có thống kê như sau: có \(\frac{{17}}{{50}}\) số học sinh đi xe đạp, \(\frac{7}{{25}}\) số học sinh đi xe buýt, còn lại đi lại bằng cách khác (như cha mẹ đưa đón, đi bộ, đi xe ôm, ...).

a) Hỏi số học sinh hằng ngày đến trường bằng xe đạp hay bằng xe buýt, loại nào nhiều hơn?

b) Số học sinh đến trường bằng phương tiện gì là nhiều nhất?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) So sánh hai phân số \(\frac{{17}}{{50}}\) và \(\frac{7}{{25}}\)

b) Tính số học sinh đi lại bằng phương tiện khác và so sánh

Lời giải chi tiết

a) Ta có \(\frac{7}{{25}} = \frac{{14}}{{50}} < \frac{{17}}{{50}}\) nên số học sinh đến trường bằng xe đạp nhiều hơn số học sinh đến trường bằng xe buýt.

b) Số học sinh đến trường bằng phương tiện khác là:

\(1 - \frac{7}{{25}} - \frac{{17}}{{50}} = \frac{{50}}{{50}} - \frac{{14}}{{50}} - \frac{{17}}{{50}} = \frac{{19}}{{50}}\)

Vậy số học sinh đến trường bằng cách khác là nhiều nhất.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close