Giải bài 10 trang 17 vở thực hành Toán 6

Bài 10. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 5 giờ, người thứ hai mất 4 giờ và người thứ ba mất 6 giờ mới làm xong công việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau 1 giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 10. Ba người cùng làm một công việc. Nếu làm riêng, người thứ nhất mất 5 giờ, người thứ hai mất 4 giờ và người thứ ba mất 6 giờ mới làm xong công việc đó. Hỏi nếu ba người cùng làm thì sau 1 giờ làm được bao nhiêu phần công việc?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Nếu một người làm xong công việc trong x giờ thì trong 1 giờ người đó làm được \(\frac{1}{x}\)công việc.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Trong 1 giờ:

Người thứ nhất làm được \(\frac{1}{5}\) công việc

Người thứ hai làm được \(\frac{1}{4}\) công việc

Người thứ ba làm được \(\frac{1}{6}\) công việc

Nếu 3 người cùng làm thì trong 1 giờ, số phần công việc được hoàn thành là

\(\frac{1}{5} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} = \frac{{12}}{{60}} + \frac{{15}}{{60}} + \frac{{10}}{{60}} = \frac{{37}}{{60}}\).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close