Giải bài 7 (6.25) trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 7 (6.25). Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng \(\frac{2}{5}\) số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành \(\frac{1}{4}\) số tiền để mua quà biếu bố mẹ. Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7 (6.25). Chị Chi mới đi làm và nhận được tháng lương đầu tiên. Chị quyết định dùng \(\frac{2}{5}\) số tiền đó để chi tiêu trong tháng, dành \(\frac{1}{4}\) số tiền để mua quà biếu bố mẹ. Tìm số phần tiền lương còn lại của chị Chi.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Coi số tiền lương của chị Chi là 1 và tính số phần tiền còn lại.

Lời giải chi tiết

Số phần tiền lương còn lại của chị Chi là

\(1 - \frac{2}{5} - \frac{1}{4} = \frac{{20}}{{20}} - \frac{8}{{20}} - \frac{5}{{20}} = \frac{{20 - 8 - 5}}{{20}} = \frac{{7\,}}{{20}}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close