Giải bài 6 trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 6. Tính một cách hợp lí: \(B = - \frac{5}{7} + \frac{8}{{11}} + \left( { - \frac{2}{7}} \right) + \frac{1}{2} + \frac{3}{{11}}\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6. Tính một cách hợp lí: \(B =  - \frac{5}{7} + \frac{8}{{11}} + \left( { - \frac{2}{7}} \right) + \frac{1}{2} + \frac{3}{{11}}\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các phân số có cùng mẫu số với nhau

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}B =  - \frac{5}{7} + \frac{8}{{11}} + \left( { - \frac{2}{7}} \right) + \frac{1}{2} + \frac{3}{{11}}\\ = \left[ {\left( { - \frac{5}{7}} \right) + \left( { - \frac{2}{7}} \right)} \right] + \left( {\frac{8}{{11}} + \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{1}{2}\\ =  - \frac{7}{7} + \frac{{11}}{{11}} + \frac{1}{2} = \left( { - 1} \right) + 1 + \frac{1}{2} = \frac{1}{2}\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close