Giải bài 5 (6.24) trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 5 (6.24). Tính một cách hợp lí: \(A = \left( { - \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{{11}}{8} - \frac{3}{8} + \left( { - \frac{8}{{11}}} \right)\)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5 (6.24). Tính một cách hợp lí: \(A = \left( { - \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{{11}}{8} - \frac{3}{8} + \left( { - \frac{8}{{11}}} \right)\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ghép các phân số có cùng mẫu số với nhau

Lời giải chi tiết

\(\begin{array}{l}A = \left( { - \frac{3}{{11}}} \right) + \frac{{11}}{8} - \frac{3}{8} + \left( { - \frac{8}{{11}}} \right) = \left[ {\left( { - \frac{3}{{11}}} \right) + \left( { - \frac{8}{{11}}} \right)} \right] + \left( {\frac{{11}}{8} - \frac{3}{8}} \right)\\ = \left( { - \frac{{11}}{{11}}} \right) + \frac{8}{8} = \left( { - 1} \right) + 1 = 0\end{array}\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close