Giải bài 9 trang 15 vở thực hành Toán 6

Cô chủ nhiệm lướp 6A ra cửa hàng mua một số đồ dùng học tập làm phần thưởng cho các bạn học trong lớp.

Quảng cáo

Đề bài

Cô chủ nhiệm lớp 6A ra cửa hàng mua một số đồ dùng học tập làm phần thưởng cho các bạn học trong lớp. Đơn giá và số lượng văn phòng phẩm của cô mua trong bảng sau.

Mặt hàng

Vở

Bút chì

Bút bi

Compa

Ê ke

Bút nhớ

Thước đo độ

Đơn giá (đồng)

8 300

1 700

5 300

11 500

3 900

12 100

3 000

Số lượng

80

40

40

20

20

20

20

Em hãy tính tổng số tiền cô giáo phải trả cho nhân viên bán hàng.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Số tiền của từng sản phẩm = đơn giá . số lượng.

Tổng số tiền = Tổng số tiền của các sản phẩm cô mua.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tổng số tiền phải trả là: 

8 300.80 + 1 700.40 + 5 300.40 + 11 500.20 + 3 900.20 + 12 100.20 + 3 000.20 

= 664 000 + (1 700 + 5 300).40 + (11 500 + 3 900 + 12 100 + 3 000).20

= 1 554 000 (đồng)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close