Giải bài 6 trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 6(1.28). Tổng điều tra dân số ngày 1-4-2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân sô tỉnh Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(1.28). Tổng điều tra dân số ngày 1-4-2019, tỉnh Bắc Giang có 1 803 950 người (theo Tổng cục Thống kê). Biết rằng hai lần số dân tỉnh Bắc Giang kém dân sô tỉnh Thanh Hóa 32 228 người. Tính số dân tỉnh Thanh Hóa.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định hai lần số dân tỉnh Bắc Giang.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Hai lần số dân tỉnh Bắc Giang là 1 803 950 x 2 = 3 607 900 (người).

Số dân tỉnh Thanh Hóa là 3 607 900 + 32 228 =3 640 128 (người).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close