Giải bài 8 trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 8(1.30). Một nhà máy dùng ô tô chuyền 1 290 kiện hàng tới cửa hàng. Nêu mỗi xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chở hết số kiện hàng trên.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8(1.30). Một nhà máy dùng ô tô chuyền 1 290 kiện hàng tới cửa hàng. Nêu mỗi xe chở được 45 kiện thì phải cần ít nhất bao nhiêu chuyến xe để chở hết số kiện hàng trên.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia 1290 cho 45.

Lời giải chi tiết

Vì 1290 : 45 = 28 (dư 30) nên nếu dùng 28 chuyến xe mỗi xe chở đủ 45 kiện thì vẫn còn thừa 30 kiện.

Do đó muốn chuyển hết số kiện hàng trên thì phải dùng ít nhất 28 +1=29 (chuyến xe).

Quảng cáo
close