Giải bài 5 (1.27) trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 5(1.27). Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau: a) 1 092 : 91; b) 2 059 : 17 .

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(1.27). Tìm thương và số dư (nếu có) của các phép chia sau:

a) 1 092 : 91;

b) 2 059 : 17 .

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Đặt tính rồi chia.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo
close