Giải bài 7 trang 15 vở thực hành Toán 6

Bài 7(1.29). Một trường Trung học cơ sở có 997 học sinh tham dự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghê băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7(1.29). Một trường Trung học cơ sở có 997 học sinh tham dự lễ tổng kết cuối năm. Ban tổ chức đã chuẩn bị những chiếc ghê băng 5 chỗ ngồi. Phải có ít nhất bao nhiêu ghế băng như vậy để tất cả học sinh đều có chỗ ngồi?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Thực hiện phép chia 997 cho 5.

Lời giải chi tiết

Vì 997 : 5 =199 (dư 2) nên nếu xếp ngồi hết 199 ghế ( mỗi ghế đủ 5 người) thì còn 2 người chưa có chỗ ngồi. Vậy cần ít nhất 199 + 1 = 200 ghế băng để 997 học sinh đều có chỗ ngồi.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close