Giải bài 4 trang 14 vở thực hành Toán 6

Bài 4(1.26). Một trường Trung học cơ sở có 50 phòng học, mỗi phong có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(1.26). Một trường Trung học cơ sở có 50 phòng học, mỗi phong có 11 bộ bàn ghế, mỗi bộ bàn ghế có thể xếp cho 4 học sinh ngồi. Trường có thể nhận nhiều nhất bao nhiêu học sinh?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tính tổng số bộ bàn ghế của trường.

Quảng cáo
decumar

Lời giải chi tiết

Tổng số bộ bàn ghế của trường là 11 . 50 = 550 (bộ).

Trường có thể nhận được không quá 550 . 4 = 2 200 (học sinh).

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close