Giải bài 8 trang 38 vở thực hành Toán 6

Bài 8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng (240 vdots a) và (360 vdots a).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất, biết rằng \(240 \vdots a\) và \(360 \vdots a\).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xác định ƯCLN của 240 và 360.

Lời giải chi tiết

Số a chính là ước chung lớn nhất của 240 và 360.

Ta có \(240 = {2^4}.3.5{\rm{ ; 360  = }}{{\rm{2}}^3}{.3^2}.5{\rm{ }}\)nên

ƯCLN(240,360) = \({2^3}.3.5 = 120\)

Vậy \(a = 120.\)

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close