Giải bài 4 (2.33) trang 37 vở thực hành Toán 6

Bài 4(2.33). Cho hai số a=72 và b=96. a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố; b) Tìm ƯCLN(a;b), rồi tìm ƯC(a,b).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(2.33). Cho hai số a=72 và b=96.

a) Phân tích a và b ra thừa số nguyên tố;

b) Tìm ƯCLN(a;b), rồi tìm ƯC(a,b).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

a) Phân tích các số ra thừa số nguyên tố theo sơ đồ cột.

b) Chọn ra các thừa số nguyên tố chung với số mũ nhỏ nhất, tích của chúng là ƯCLN cần tìm. Tập ƯC là ước của ƯCLN.

Lời giải chi tiết

a) \(72 = {2^3}{.3^2}{\rm{ ; 96 = }}{{\rm{2}}^5}.3.\)

b) ƯCLN(72,96) = \({2^3}.3 = 24.\)

ƯC(72,96)=Ư(24)={1;2;3;4;6;8;12;24}.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close