Giải bài 5 (2.34) trang 37,38 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.34). Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản: a) (frac{{50}}{{85}};) b) (frac{{23}}{{81}}.)

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.34). Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản:

a) \(\frac{{50}}{{85}};\)

b) \(\frac{{23}}{{81}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ƯCLN của tử số và mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) Ta có ƯCLN(50,85)=5 nên \(\frac{{50}}{{85}}\) chưa là phân số tối giản.

\(\frac{{50}}{{85}} = \frac{{50:5}}{{85:5}} = \frac{{10}}{{17}}\).

b) Ta có ƯCLN(23,81)=1 nên \(\frac{{23}}{{81}}\) là phân số tối giản.

Quảng cáo
close