Giải bài 5 (2.34) trang 37,38 vở thực hành Toán 6

Bài 5(2.34). Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản: a) (frac{{50}}{{85}};) b) (frac{{23}}{{81}}.)

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 6 tất cả các môn - Kết nối tri thức

Toán - Văn - Anh - Khoa học tự nhiên...

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(2.34). Các phân số sau đã là phân số tối giản chưa? Nếu chưa, hãy rút gọn về phân số tối giản:

a) \(\frac{{50}}{{85}};\)

b) \(\frac{{23}}{{81}}.\)

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Tìm ƯCLN của tử số và mẫu số.

Lời giải chi tiết

a) Ta có ƯCLN(50,85)=5 nên \(\frac{{50}}{{85}}\) chưa là phân số tối giản.

\(\frac{{50}}{{85}} = \frac{{50:5}}{{85:5}} = \frac{{10}}{{17}}\).

b) Ta có ƯCLN(23,81)=1 nên \(\frac{{23}}{{81}}\) là phân số tối giản.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close