Giải bài 6 (2.35) trang 38 vở thực hành Toán 6

Bài 6(2.35). Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 đều là hợp số.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 6(2.35). Hãy cho hai ví dụ về hai số có ƯCLN bằng 1 đều là hợp số.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Xét hai số bất kì là hợp số sao cho ƯCLN của chúng bằng 1.

Lời giải chi tiết

 8 và 9 đều là hợp số nhưng ƯCLN (8,9) =1

18 và 35 đều là hợp số nhưng ƯCLN (18, 35) =1.

Quảng cáo
close