Giải bài 7 trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 7: Rút gọn biểu thức: a) –b+(a+b) – (a – b ); b) (-a +b+c) + (a-b+c) + (a+b-c).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7: Rút gọn biểu thức:

a) –b+(a+b) – (a – b );

b) (-a +b+c) + (a-b+c) + (a+b-c).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ dấu ngoặc rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) –b+(a+b) – (a – b )= -b +a+b-a+b = (a-a) +(b+b-b) = 0 + b = b.

b) (-a +b+c) + (a-b+c) + (a+b-c) = -a + b+c +a – b +c +a+b –c

= ( -a +a +a )+ (b –b +b) + (c + c –c ) = a + b +c.

Quảng cáo
close