Giải bài 5 (3.23) trang 57 vở thực hành Toán 6

Bài 5(3.23). Tính giá trị của các biểu thức sau: a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7; b) 25 - x – ( 29 + y – 8 ) với x = 13, y = 11.

Quảng cáo

Đề bài

Bài 5(3.23). Tính giá trị của các biểu thức sau:

a) (23 + x) – (56 – x) với x = 7;

b) 25 -  x – ( 29 + y – 8 ) với x = 13, y = 11.

Phương pháp giải - Xem chi tiết

 

Thay giá trị x, y vào biểu thức rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) Với x = 7 ta có: (23 + x) – (56 – x) = (23+7) – (56-7) = 30 – 49 = -19.

b) Với x = 13, y = 11 ta có:

25 -  x – ( 29 + y – 8 ) = 25 – 13 – (29 + 11 – 8 ) = 12 – (40 – 8 ) = 12 – 32 = -20.

Quảng cáo
close