Giải bài 2 (3.20) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 2(3.20). Tính một cách hợp lí: a) 21 – 22 + 23 – 24 ; b) 125 – ( 115 – 99).

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2(3.20). Tính một cách hợp lí:

a) 21 – 22 + 23 – 24 ;

b) 125 – ( 115 – 99).

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ ngoặc và ghép các số cùng dấu với nhau rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) 21 – 22 + 23 – 24 = (21 + 23) – (22 + 24) = 45 – 46 = -1 .

b) 125 – ( 115 – 99) = 125 – 115 + 99 = 10 + 99 = 109.

Quảng cáo
close