Giải bài 4 (3.22) trang 56 vở thực hành Toán 6

Bài 4(3.22). Tính một cách hợp lí: a) 232 – (51 +132 – 331); b) [12 + (- 57)] – [-57 – (-12)].

Quảng cáo

Đề bài

Bài 4(3.22). Tính một cách hợp lí:

a) 232 – (51 +132 – 331);

b) [12 + (- 57)] – [-57 – (-12)].

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Bỏ dấu ngoặc rồi tính.

Lời giải chi tiết

a) 232 – (51 +132 – 331) = 232 – 51 – 132 + 331 = (232 – 132) + (331 – 51)

= 100 + 280 = 380.

b) [12 + (- 57)] – [-57 – (-12)] = [-57 + 12] – [-57+12] = 0.

Quảng cáo
close