Giải bài 7 trang 44 vở thực hành Toán 6

Bài 7. Quan sát hình bên và kể tên: a) Tất cả các cặp đường thẳng cắt nhau b) Tất cả các cặp đường thẳng song song

Quảng cáo

Đề bài

Bài 7. Quan sát hình bên và kể tên:

 

a) Tất cả các cặp đường thẳng cắt nhau

b) Tất cả các cặp đường thẳng song song

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Hai đường thẳng song song là hai đường thẳng không có điểm chung.

Hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng có điểm chung.

Lời giải chi tiết

a) Có tất cả 4 cặp đường thẳng cắt nhau là AB và BC, BC và CD, CD và AD, AD và AB.

B) Có tất cả 2 cặp đường thẳng song song là AB và CD, BC và AD.

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close