Giải bài 2 (8.2) trang 42 vở thực hành Toán 6

Bài 2 (8.2). Quan sát hình vẽ bên và trả lời: a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng? b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng. c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

Quảng cáo

Đề bài

Bài 2 (8.2). Quan sát hình vẽ bên và trả lời:

a) Có bao nhiêu bộ ba điểm thẳng hàng?

b) Hãy nêu ít nhất hai bộ ba điểm không thẳng hàng.

c) Bốn điểm A, B, C, S có thẳng hàng không?

Phương pháp giải - Xem chi tiết

Ba điểm thẳng hàng là ba điểm cùng thuộc một đường thẳng

Lời giải chi tiết

a) Có đúng 2 bộ ba điểm thẳng hàng.

b) Hai bộ ba điểm không thẳng hàng là A, S , B và A, S , C

c) Bốn điểm A, B, C, S không thẳng hàng

Quảng cáo

Tham Gia Group Dành Cho 2K12 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

close